Стойка за велосипеди за Зоопарк Варна

Клубът ни дари за ЗООПАРК – Варна нова стойка за велосипеди.