Кампания “Купи и Дари”

Кампанията „КУПИ И ДАРИ“ е хуманитарен проект, който започва началото си от Клуба ни в далечната 2007 година! От тогава всяка година се организира в почти всеки по-голям град в страната от съответните Клубове, като други организации бяха вдъхновени от инициативата и организираха подобни събития.

Основната идея на проекта е набавяне на хранителни продукти от първа необходимост за хора в неравностойно положение. Даренията са насочени основно към домове за деца, лишени от родителски грижи, социални кухни и др.

През 2020г откликнахме и на нуждите на засегнатите от пандемичната обстановка, останали без доходи поради създалата се ситуация.  В дните на провеждане на кампанията информираме клиентите на даден магазин, като ги запознаваме с инициативата и ги насърчаваме, пазарувайки за собственото си домакинство, да закупят и някой от продуктите, включени в списъка за хората в нужда.

 „Купи и Дари” е уникално е по рода си събитие, тъй като се различава от останалите дарителски акции, защото призивът ни е за дарение на хранителни продукти, а не пари.